top of page

Integritetspolicy
 

Eu:s dataskyddsförordning, GDPR, ställer krav på hur vi behandlar dina personuppgifter och ger dig möjlighet till större insyn i hur vi behandlar dessa.

Nedan finner du information om hur Lagandan behandlar personuppgifter efter syfte:

Anhörig/boendestödjare/kontaktperson/god man

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna ta kontakt med dig efter överenskommelse med deltagaren eller vid akuta ärenden.

De personuppgifter vi behandlar är namn, telefonnummer, e-post samt din relation till deltagaren. Uppgifterna behandlas/sparas hos oss under den tid deltagaren är aktiv hos oss samt för en period om 2 år efter att deltagaren har slutat hos oss. Anledningen till att uppgifterna sparas efter deltagaren slutat är att kunna följa upp och ta kontakt vid behov i förekommande fall.

 

Uppdragsgivare av sysselsättning/daglig verksamhet

Vi registrerar de uppgifter du anger till oss samt de uppgifter du själv lämnat genom våra system för att kunna utföra det beställda uppdraget. Uppgifter som behandlas är namn och telefonnummer. I vissa fall hanteras även personnummer ifall du som uppdragsgivare är fysisk person. 

Uppgifterna behandlas under tiden vi har en aktiv affärsrelation samt för en period om 2 år efter att affärsrelationen avslutats baserat på legal intresseavvägning. I de fall dina personuppgifter framgår på handlingar som utgör bokföringsunderlag sparas uppgifterna i 7 år efter utgången av respektive räkenskapsår baserat på bokföringslagens krav.

Kund/Leverantör

Vi registrerar de uppgifter du anger till oss samt de uppgifter du själv lämnat genom våra system för att kunna utföra det beställda uppdraget. Uppgifter som behandlas är namn och telefonnummer. I vissa fall hanteras även personnummer ifall du som uppdragsgivare är fysisk person. 

Uppgifterna behandlas under tiden vi har en aktiv affärsrelation samt för en period om 2 år efter att affärsrelationen avslutats baserat på legal intresseavvägning. I de fall dina personuppgifter framgår på handlingar som utgör bokföringsunderlag sparas uppgifterna i 7 år efter utgången av respektive räkenskapsår baserat på bokföringslagens krav.

 

Generellt

Om du som registrerad har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att höra av dig till oss på Lagandan. Personuppgiftsansvarig Nahid Pournouri.  

Du som registrerad har rätt att en gång per år få ut ett utdrag över vilka personuppgifter vi har registrerade för dig. Kontakta oss om du vill få ut ett sådant utdrag.

Du som registrerad har även rätt att bli raderad ur, eller anonymiserad i, våra system. Kontakta oss om du vill att vi gör det.

bottom of page